Get Adobe Flash player

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” informuje, że w dniu

19 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach przy ul 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 5. Przedstawienie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Dyskusja nad założeniami do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 11. Przedstawienie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 13. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski”
 14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 15. Przedstawienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 17. Przedstawienie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 18. Dyskusja i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 19. Przedstawienie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 21. Przedstawienie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 22. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 23. Przedstawienie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 24. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.
 25. Upoważnienie dla Zarządu na wprowadzanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na wezwanie Samorządu Województwa.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

                           

    Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dokumenty programowe, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski” znajdują się do wglądu w Biurze LGD bądź mogą zostać przesłane drogą e-mailową po uprzednim kontakcie telefonicznym z Biurem LGD.