Get Adobe Flash player

 

W Biurze Stowarzyszenia „Długosz Królewski” odbyło się spotkanie włodarzy gmin wchodzących w skład naszej Lokalnej Grupy Działania. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Zbigniew Słodowy, Wójt Gminy Brzeziny – Krzysztof Niedźwiedzki, Wójt Gminy Sieroszewice – Czesław Berkowski, Wójt Gminy Szczytniki – Marek Albrecht wraz ze swoim Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem oraz Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki – Karol Rajewski wraz z Sekretarzem Gminy Jackiem Walczakiem. Główną tematyką była budowa nowej LSR oraz udział w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkania wnikliwie zapoznano się Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Omówiono możliwe do zawarcia w nowej LSR wskaźniki oraz propozycje kryteriów oceny operacji oraz ustalono kolejne prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

alt

 

 

alt

 

alt