Get Adobe Flash player

MISJA

STWARZANIE WARUNKÓW DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH


Cel ogólny 1

Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD „Długosz Królewski”

Cele szczegółowe

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na obszarach wiejskich

Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego

Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców


Cel ogólny 2

Różnicowanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości

Cele szczegółowe

Wsparcie tworzenia nowych i rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych