Get Adobe Flash player

Gmina Brzeziny

Gmina Brzeziny położona jest w dorzeczu rzeki Prosny na terenie Kotliny Grabowskiej. Administracyjnie znajduje się w powiecie kaliskim i województwie wielkopolskim. Ma charakter rolniczo - turystyczny. Powierzchnia gminy wynosi 12.705 ha, z czego 5.340 ha zajmują lasy. Gmina liczy 5.886 mieszkańców zamieszkujących w 22 wsiach (19 wsi sołeckich). Na terenie gminy funkcjonuje 1130 indywidualnych gospodarstw rolnych.

Ze względu na walory środowiskowe na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody: "Olbina" w miejscowości Pieczyska - Wilcze Ługi oraz "Brzeziny" w Brzezinach. W miejscowości Przystajnia Folwark podziwiać można dęby szypułkowe liczące 600-800 lat.

Występujące tu obszary leśne oraz zbiorniki wodne nadają się do turystyki i wypoczynku.


Więcej informacji:

Urząd Gminy Brzeziny

ul.1000-lecia 8

62-874 Brzeziny

tel/fax (62) 769-80-04, (62) 769-80-62

www.brzeziny-gmina.pl