Get Adobe Flash player

 Gmina Szczytniki

Gmina położona jest na południowo-wschodnim krańcu Wysoczyzny Kaliskiej. Obecnie na jej obszarze wynoszącym prawie 11.100 ha. znajduje się 29 wsi sołeckich. Na terenie gminy mieszka ponad 8100 osób. Prawie cały obszar gminy zajmują użytki rolne.


Więcej informacji:


Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki
tel. (62) 762-50-01, (62) 762-50-05;

fax. (62) 762-52-74

www.szczytniki.ug.gov.pl