Get Adobe Flash player

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA MALE PROJEKTY

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania małe projekty

LOKALNE KRYTERIA OCENY PROJEKTU

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA MALE PROJEKTY forma edytowalna 6z

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O INNOWACYJNOŚCI OPERACJI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE PARTNERA O UDZIALE W OPERACJI

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH