Get Adobe Flash player

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lista rankingowa operacji zgodnych z LSR Odnowa i rozwój wsi

LOKALNE KRYTERIA OCENY PROJEKTU

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY OPERACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O INNOWACYJNOŚCI PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE DOT. PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOT. PROJEKTU