Get Adobe Flash player

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunu działalności nierolniczej":

wopp_413_311- wniosek rnicowanie -.pdf

wopp_413_311- wniosek rnicowanie -.xls

 

 

 instrukcja wypelniania wniosku o przyznanie pomocy - roznicowanie.pdf

 

 

 Wykaz niezbędnych załączników (DOC)

 

ekonomiczny plan operacji.pdf

Ekonomicznny_Plan_Operacji.xls

instrukcja wypelniania ekonomicznego planu operacji roznicowanie.pdf

 

Karta oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju.doc

 

Kryteria wyboru operacji Roznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej.doc

 

Oswiadczenie o powiązanych jednostkach (PDF)

Oswiadczenie o powiązanych jednostkach (XLS)

 

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (PDF)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (XLS)

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (PDF)

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (XLS)

 

Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.pdf

Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013.xls

Instrukcja do wniosku o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.pdf

 

Wzór gwarancji (PDF)

Wzór gwarancji (XLS)

 

Załącznik_nr_1.doc

Załącznik_nr_2.doc

Załącznik_nr_3.doc

Załącznik_nr_4.doc

 

Zapytanie ofertowe (PDF)

Zapytanie ofertowe (XLS)

 

 

 

Wszystkie dokumenty dostępne również na stronie Agencji Restrikturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/formularze-dokumentow-dla-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-operacji-ktore-odpowiadaja-warunkom-przyznania-pomocy-w-ramach-dzialania-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html