Get Adobe Flash player

Krzysztof Niedźwiedzki - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

Krzysztof Stępiński - Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia

Marek Albrecht - Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia

Piotr Wolarz - Członek

Stanisław Błaszkowiak - Członek

Grzegorz Ostrowski - Członek

Małgorzata Majas - Członek

Lucyna Kowalczyk - Członek

Bernadeta Bożek - Członek

Ewa Szurczak - Członek

Zofia Bednarek - Członek

Alicja Skrzybalska - Członek

Piotr Zimny - Członek

Iwona Dębicka - Członek

Agnieszka Bieńkowska - Członek

Włodzimierz Wolski - Członek

Barbara Binek - Członek

Teofil Bialik -  Członek